992500 - numer zgody

no image Udostępnione zostało zawodowe pozwolenie rodzaju APN, dające uprawnienia do wykonywania określonego zawodu na terenie stanu Colorado. Podmiotem, który zgłosił się po dokładnie tę akredytację, jest osoba znana pod imieniem i nazwiskiem Maranda Ray. Wiemy również, że osoba ta posiada następujący tytuł naukowy: ~Bachelors of Science in Nursing. Na tę chwilę to zezwolenie jest w stanie 'Active'. Zezwolenie posiada ważność, która kończy się 09/30/2017 12:00:00 AM. Numer tego pozwolenia, za pomocą którego można znaleźć kolejne dane, to 992500.
748225 - nr zgody screen

748225 - nr zgody

Udostępniono specjalistyczne zezwolenie rodzaju NA, dające uprawnienia do prowadzenia określonej działalności na...
Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek screen

Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego...
(c)2019