990071 - numer zgody

no image Wydano profesjonalne pozwolenie z kategorii APE, uprawniające do rozpoczęcia działalności na terenie stanu Kolorado. Podmiotem, który zgłosił się po dokładnie taką akredytację, jest osoba znana jako Curtis Shewfelt. W tym momencie pozwolenie to jest w stanie 'Cancelled'. Numer tego zezwolenia, dzięki któremu można znaleźć kolejne dane, to 990071.
748225 - nr zgody screen

748225 - nr zgody

Udostępniono specjalistyczne zezwolenie rodzaju NA, dające uprawnienia do prowadzenia określonej działalności na...
Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek screen

Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego...
(c)2019