8517 - nr licencji

no image Wydane zostało specjalne pozwolenie rodzaju NLC, które uprawnia do rozpoczęcia działalności na terenie stanu Colorado. Podmiotem, który otrzymał dokładnie taką akredytację, jest osoba znana jako Brook Bretthauer. Wiemy również, że osoba ta posiada następujący stopień naukowy: ~Masters of Science. Na tę chwilę to zezwolenie jest w stanie 'Cancelled'. Pozwolenie obowiązuje do 03/31/2008 12:00:00 AM. Numer tego pozwolenia, za pomocą którego można znaleźć kolejne dane, to 8517.
748225 - nr zgody screen

748225 - nr zgody

Udostępniono specjalistyczne zezwolenie rodzaju NA, dające uprawnienia do prowadzenia określonej działalności na...
Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek screen

Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego...
(c)2019