703719 - nr zezwolenia

no image Wydane zostało specjalistyczne pozwolenie z kategorii NA, dające uprawnienia do wykonywania określonego zawodu na terenie stanu Colorado. Podmiotem, który zgłosił się po właśnie taką licencję, jest osoba znana jako Shushan Elam. Wiadomo także, że podmiot ten uzyskał następujący stopień naukowy: ~Bachelors of Science in Nursing. Obecnie pozwolenie to jest w stanie 'Expired'. Zezwolenie kończy się wraz z 01/31/2008 12:00:00 AM. Numer tego zezwolenia, za pomocą którego znajdziemy kolejne informacje, to 703719.
748225 - nr zgody screen

748225 - nr zgody

Udostępniono specjalistyczne zezwolenie rodzaju NA, dające uprawnienia do prowadzenia określonej działalności na...
Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek screen

Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego...
(c)2019