61452 - numer zezwolenia

no image Udostępnione zostało specjalne zezwolenie z kategorii RN, uprawniające do rozpoczęcia działalności na terenie stanu Colorado. Podmiotem, który zgłosił się po właśnie taką akredytację, jest osoba znana pod imieniem i nazwiskiem Ellen Dore. Wiadomo także, że podmiot ten uzyskał następujący tytuł naukowy: ~Diploma in Nursing. Na tę chwilę licencja ta jest w stanie 'Expired'. Pozwolenie posiada ważność, która kończy się 09/30/2007 12:00:00 AM. Numer tego pozwolenia, za pomocą którego znajdziemy dodatkowe dane, to 61452.
748225 - nr zgody screen

748225 - nr zgody

Udostępniono specjalistyczne zezwolenie rodzaju NA, dające uprawnienia do prowadzenia określonej działalności na...
Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek screen

Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego...
(c)2019