205047 - numer licencji

no image Wydano profesjonalne pozwolenie z kategorii RN, które uprawnia do wykonywania określonego zawodu na terenie stanu Kolorado. Podmiotem, który zgłosił się po właśnie tę akredytację, jest osoba znana pod imieniem i nazwiskiem Errol Wright. Wiadomo także, że osoba ta posiada następujący stopień naukowy: ~Associate Degree in Nursing. Obecnie pozwolenie to jest w stanie 'Expired'. Licencja obowiązuje do 09/30/2014 12:00:00 AM. Numer tego pozwolenia, dzięki któremu można znaleźć kolejne dane, to 205047.
2780024 - numer zgody screen

2780024 - numer zgody

Udostępniono profesjonalne zezwolenie z kategorii IV, uprawniające do prowadzenia określonej działalności na...
Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek screen

Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego...
(c)2019