150611 - numer zezwolenia

no image Wydane zostało zawodowe zezwolenie z kategorii RN, uprawniające do rozpoczęcia działalności na terenie stanu Kolorado. Podmiotem, który otrzymał właśnie taką akredytację, jest osoba znana pod imieniem i nazwiskiem Angela Fears. Wiadomo także, że osoba ta posiada następujący tytuł naukowy: ~Diploma in Nursing. Obecnie licencja ta jest w stanie 'Active'. Zezwolenie obowiązuje do 09/30/2017 12:00:00 AM. Numer tego zezwolenia, za pomocą którego znajdziemy dodatkowe dane, to 150611.
748225 - nr zgody screen

748225 - nr zgody

Udostępniono specjalistyczne zezwolenie rodzaju NA, dające uprawnienia do prowadzenia określonej działalności na...
Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek screen

Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego...
(c)2019