13318 - nr zezwolenia

no image Udostępnione zostało specjalne zezwolenie rodzaju PHA, dające uprawnienia do rozpoczęcia działalności na terenie stanu Kolorado. Podmiotem, który zgłosił się po właśnie tę licencję, jest osoba znana pod imieniem i nazwiskiem Mary Gardetto. Obecnie to zezwolenie jest w stanie 'Active'. Zezwolenie kończy się wraz z 10/31/2017 12:00:00 AM. Numer tego pozwolenia, za pomocą którego można znaleźć kolejne dane, to 13318.
2780024 - numer zgody screen

2780024 - numer zgody

Udostępniono profesjonalne zezwolenie z kategorii IV, uprawniające do prowadzenia określonej działalności na...
Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek screen

Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

Przedsiebiorstwo-Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego...
(c)2019